Република България ● Община Смядово

Езици

Състав на Общински съвет мандат 2015-2019

Председател: Борислав Асенов Борисов

Членове :

 • Александър Красенов Александров
 • Ахмед Бехтев Османов
 • Женя Стоянова Тодорова
 • Ирина Иванова Денева
 • Лиляна Станчева Кайрякова
 • Мариана Маринова Антонова
 • Марийка Трифонова Илиева
 • Мехмед Осман Мехмед
 • Севджихан Сабриева Мехмедова
 • Стоянка Иванова Кайкова
 • Тодор Иванов Атанасов
 • Фатма Раим Хюсеин

Декларации по чл. 12, т. 1, във връзка с чл. 5 от ЗПУКИ (1.76 MB, RAR)

Декларации по чл. 12, т. 2, във връзка с чл. 14 от ЗПУКИ (3.36 MB, RAR)


Отчети

ОТЧЕТ 01 06 2014 г. (444.15 KB, PDF)

ОТЧЕТ 07-12 2014 г. (425.68 KB, PDF)

ОТЧЕТ 2013 г. (213.63 KB, PDF)

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 2013 г. (250.16 KB, PDF)

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 2014 г. (220.25 KB, PDF)

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 2015 г. (253.37 KB, PDF)

Отчет ОКОРС 2012 г. (131.75 KB, PDF)

Отчет читалища 2011 г. (134.62 KB, PDF)

Отчет Пенсионерски клубове 2012 г. (129.1 KB, PDF)

 

Състав на Общински съвет мандат 2015-2019 | Общинска администрация Смядово

Грешка

Съобщение за грешка

Recoverable fatal error: Argument 1 passed to xmlsitemap_node_create_link() must be an instance of stdClass, boolean given, called in /home/www-sites/htdocs/d.gateway.bg/sites/all/modules/xmlsitemap/xmlsitemap_node/xmlsitemap_node.module on line 28 and defined in xmlsitemap_node_create_link() (line 194 of /home/www-sites/htdocs/d.gateway.bg/sites/all/modules/xmlsitemap/xmlsitemap_node/xmlsitemap_node.module).
The website encountered an unexpected error. Please try again later.