Република България ● Община Смядово

Езици

Заповеди за ползватели на полски пътища, включени в масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2020-2021 г.