Република България ● Община Смядово

Езици

Заповед на Кмета на община Смядово

сряда, 19.02.2020 г.

Заповед № 109 от 19.02.2020 г. (264.48 KB, PDF)за определяне на райони в горските територии, разпределени по видове собственост и землища, попадащи в териториалният обхват на ТП „ДГС – Смядово”, в които пашата на селскостопански животни е разрешена. Всички останали горски територии, които не попадат в описаните в заповедта, са забранени.