Република България ● Община Смядово

Езици

За глобалните проблеми, свързани с урбанизацията, има глобални политики

понеделник, 22.07.2019 г.
Категория: 

Градовете не успяват да отговорят на нуждата от жилища. До 2030 г. населението в гетата по света ще се удвои, достигайки 2 милиарда души. 
Лошите жилищни условия пораждат сериозни проблеми за здравето и живота на хората.

Подкрепете Build Solid Ground, глобалната кампания на Habitat for Humanity за достъп до жилище и жилищни права. 
www.buildsolidground.bg

https://www.youtube.com/embed/vIE0Jl5MEaM