Република България ● Община Смядово

Езици

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

четвъртък, 02.05.2019 г.
Категория: 

ДО

ВСИЧКИ ПЧЕЛАРИ И НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА СМЯДОВО

 

 

Съгласно разпоредбата на чл. 8, ал. 2 от Наредба №13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомявам, че ДП „НКЖИ”, под. „Електроразпределение“, РП Енергосекция Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Антон Страшимиров“ 14 ще проведе растителнозащитни мероприятия с наземна техника за третиране срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели с препарат - НАСА 360 СЛ, доза 4% разтвор, карантинен срок - 30 дни по следния график:

  1. От 07.05 до 09.05 от 8.00 до 17.00 часа на терена на сервитута на разстояние шест метра от главна релса от двете страни на жп линията в участъка завет – Люляково – Дъскотна – Трънак;
  2. От 08.05 до 10.05 от 8.00 до 17.00 часа на терена на сервитута на разстояние шест метра от главна релса от двете страни на жп линията в участъка Хан Крум – Шумен;
  3. От 08.05 до 10.05 от 8.00 до 17.00 часа на терена на сервитута на разстояние шест метра от главна релса от двете страни на жп линията в участъка Величково – Юнак;
  4. От 11.05 до 12.05 от 8.00 до 17.00 часа на терена на сервитута на разстояние шест метра от главна релса от двете страни по жп линията в участъка Дългопол – Величково;
  5. От 11.05 до 12.05 от 8.00 до 17.00 часа на терена на сервитута на разстояние шест метра от главна релса от двете страни по жп линията в участъка Подвис - Ведрово;
  6. От 13.05 до 14.05 от 8.00 до 17.00 часа на терена на сервитута на разстояние шест метра от главна релса от двете страни на жп линията в участъка Шумен – Мътница;
  7. От 13.05 до 15.05 от 8.00 до 17.00 часа на терена на сервитута на разстояние шест метра от главна релса от двете страни на жп линията в участъка Комунари  – Дългопол;
  8. От 15.05 до 17.05 от 8.00 до 17.00 часа на терена на сервитута на разстояние шест метра от главна релса от двете страни по жп линията в участъка Мътница – Мадара;
  9. От 15.05 до 16.05 от 8.00 до 17.00 часа на терена на сервитута на разстояние шест метра от главна релса от двете страни по жп линията в участъка Желъд - Комунари;

 

Съгласно чл.10 от Наредба 13 от 26.08.2016 г. на МЗХ, собствениците на пчелни семейства са длъжни да предприемат мерки по опазване на пчелните семейства от отравяне.

 

Тел. за контакти: 0889 807 810 – инж. Димитър Велев, ДП „НКЖИ”

                            05351/2130, вътр. 103 – Ирена Вълчева, Община Смядово

 

 

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ПЧЕЛАРИ (167.18 KB, PDF)