Република България ● Община Смядово

Езици

ВАЖНО!!!

четвъртък, 12.09.2019 г.
Категория: 

ОБЯВА

Общинска служба по земеделие обявява съгласно чл. 72б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ, че:

На 12.09.2019 г. от 14.00 часа в сградата на Общинска служба по земеделие ще се проведе заседание на Комисията по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ за разпределение на масивите за ползване в Землищата на селата Риш, Веселиново и Александрово.