Република България ● Община Смядово

Езици

Важни телефонни номера

ОБЩИНА СМЯДОВО 05351 2033, 2040, 2130, 2120, 2808
ФАКС: 05351 2226
ДЕЖУРНИ: 05351 2163
ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ СМЯДОВО 05351 3000, 166
ПРОТИВОПОЖАРЕН УЧАСТЪК СМЯДОВО 05351 2830, 160
В И К 05351 2119
ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ 05351 3061
БЪЛГАРСКИ ПОЩИ 05351/20-20
ОТДЕЛ "СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА" 05351 2169, 2184, 2095
ФИЛИАЛ НА ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" 05351 2195
АВТОГАРА 05351 2123
ЖП ГАРА 05351 2224
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО 05351 2081, 2181, 2280
СОУ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" 05351 2044, 2090, 2924
ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ 05351 2802
Категория: