Република България ● Община Смядово

Езици

Уведомление за ИП: "Увеличаване на капацитета на съществуваща птицеферма за угояване на пилета бройлери от 30 000 на 40 000 бр. места за птици", с. Янково, общ. Смядово, м. "СОУК ПУНАР" .