Република България ● Община Смядово

Езици

Устройствен правилник

Правилникът съдържа :

  • Общи положения
  • Устройство и организация на работата на Общинския съвет
  • Председател на Общински съвет
  • Ръководство на Общински съвет
  • Комисии на Общински съвет
  • Заседания на Общински съвет
  • Внасяне, разглеждане и приемане на проектите
  • Преходни и заключителни разпоредби

      ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Общински съвет (275.2 KB, PDF) 2011 2015

Правилник (349.25 KB, PDF)за ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ Мандат 2015-2019

Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация мандат 2019-2023 (303.52 KB, PDF)

Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация мандат 2019-2023 актуализиран (505.01 KB, PDF)