Република България ● Община Смядово

Езици

Съобщение

понеделник, 18.05.2020 г.
Категория: 

ОБЩИНА СМЯДОВО РАЗКРИВА ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН ЗА ПОМОЩ И ПОДКРЕПА

 

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА СМЯДОВО,

Във връзка с обявената извънредна епидемиологична обстановка и в изпълнение на проект BG05M9OP001-2.101-0042 „Патронажна грижа в общините Смядово и Ветрино“, финансиран по процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд, Община Смядово разкрива нов горещ телефон в помощ на самотно живеещи възрастни хора, без близки и в невъзможност за самостоятелно обслужване, хора с увреждания, лица поставени под карантина, както и самотни родители на деца до 12 години.

В дните от понеделник до петък, във  времето от 8:00 до 17:00 часа,  ще се приемат заявки за доставка до адрес на храна, хранителни продукти и лекарства. Услугата е напълно безплатна, като ще се заплаща единствено стойността на заявените стоки. 

Тел. 0886051841 – ВЛАДИМИР ИВАНОВ, организатор „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА“