Република България ● Община Смядово

Езици

Съобщение

сряда, 13.05.2020 г.
Категория: 

СЪОБЩЕНИЕ

 

            Уважаеми жители,  
            Уведомяваме Ви, че имате възможност напълно безплатно да регистрирате своя кладенец, използващ се за задоволяване на собствени потребности (до 10 куб.м. на денонощие), разположен в границите на Вашия имот, в срок до 27.11.2020 г. в Басейнова Дирекция „Черноморски район“.

 Стъпките, които трябва да предприемете са:    
            1. Да подадете молба в информационния център на общинска администрация Смядово, за получаване на удостоверение, че в имота Ви има изградено водовземно съоръжение – кладенец, който не е регистриран по чл. 118г, ал.3 от Закона за водите., както и актуална скица на имота, в който е изграден кладенеца с нанесено местоположение на съоръжението.       
                       
            2. Да подадете Заявление за регистрация на водовземно съоръжение в Басейнова Дирекция „Черноморски район“ (образец на заявлението за регистрация, може да намерите в сайта на в Басейнова Дирекция „Черноморски район“, в секция „ Формуляри и заявления“ ).