Република България ● Община Смядово

Езици

Съобщение

петък, 21.02.2020 г.
Категория: 

СЪОБЩЕНИЕ

 

            Уважаеми жители,       

Уведомяваме Ви, че на 26.02.2020г. /сряда/, мобилният пункт за предаването на опасни отпадъци от домакинствата, ще бъде в гр. Смядово от 09:30 до 15:00 часа, пред старата сграда на общината.       


             Опасните отпадъци, които ще бъдат приемани са:

 1.    Излязло от употреба оборудване- климатици, хладилници, фризери.                 
 2.    Излязло от употреба електричество и електронно оборудване -телевизори, монитори, видео, телефони, касетофони, радио, фотоапарати, таблети, микровълнови печки, компютри.             
 3.     Спирачни течности, антифризни течности, съдържащи опасни вещества.
 4. Кърпи, парцали за избърсване, замърсени с опасни препарати.
 5.     Различни видове масла- моторни, трансмисионни, хидравлични, смазочни за зъбни предавки и други.
 6. Бои, мастила, лепила и празни опаковки от такива.
 7. Лекарства с изтекъл срок на годност или излезли от употреба.
 8. Оловни батерии, живачни батерии и акумулатори.
 9.    Киселини- препарати на основата на сярна, азотна и оцетна киселина и кислола. Основи- препарати на основата на амоняк, натриева основа, сода каустик, вар.
 10. Перилни и почистващи препарати, съдържащи опасни вещества.
 11. Препарати за растителна защита и борба с вредителите.
 12. Луминисцентни лампи, живачни термометри, живак, енергоспестяващи лампи, Дървесина, съдържаща опасни вещества и др.

        


         Изхвърлянето на тези видове отпадъци в контейнерите за битови отпадъци е напълно ЗАБРАНЕНО!