Република България ● Община Смядово

Езици

Съобщение

вторник, 04.02.2020 г.
Категория: 

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми жители,            
Уведомяваме Ви че, на 07.02.2020г. /петък/, мобилният пункт за предаването на опасни отпадъци от домакинствата, ще бъде в:  

 • с. Бял бряг - от 10:00 ч.,  пред кметството; 
 • с. Жълъд- от 11:00ч., пред кметството;
 • с. Черни връх- от 12:00 ч., пред кметството;
 • с Ново Янково- от 13:30 ч., пред кметството;
 • с. Кълново- от 14:30ч., пред кметството;

                     Опасните отпадъци, които ще бъдат приемани са:
 1.    Излязло от употреба оборудване- климатици, хладилници, фризери.
 2.    Излязло от употреба електричество и електронно оборудване -телевизори, монитори, видео, телефони, касетофони, радио, фотоапарати, таблети, микровълнови печки, компютри.                              
 3. Спирачни течности, антифризни течности, съдържащи опасни вещества.
 4. Кърпи, парцали за избърсване, замърсени с опасни препарати.
 5.     Различни видове масла- моторни, трансмисионни, хидравлични, смазочни за зъбни предавки и други.
 6. Бои, мастила, лепила и празни опаковки от такива.
 7. Лекарства с изтекъл срок на годност или излезли от употреба.
 8. Оловни батерии, живачни батерии и акумулатори.
 9.     Киселини- препарати на основата на сярна, азотна и оцетна киселина и кислола. Основи- препарати на основата на амоняк, натриева основа, сода каустик, вар.
 10. Перилни и почистващи препарати, съдържащи опасни вещества.
 11. Препарати за растителна защита и борба с вредителите.
 12. Луминисцентни лампи, живачни термометри, живак, енергоспестяващи лампи, Дървесина, съдържаща опасни вещества и др.       
  (пълният списък може да видите в раздел „Екология“.)

Напомняме Ви че, изхвърлянето на тези видове отпадъци в контейнерите за битови отпадъци е напълно ЗАБРАНЕНО!