Република България ● Община Смядово

Езици

Съобщение

четвъртък, 22.07.2021 г.
Категория: 
Съобщение
 
Във връзка с инициатива на Банка ДСК за обслужване на гражданите от Смядово е планирано посещение за м. юли 2021 г. на 29.07.2021 г. от 08:00 часа до 13:30 часа, в гр. Смядово в Ритуална зала на пл. „Княз Борис І“.
За клиенти, на които трябва да се подмени банковата карта трябва предварително да се информира Банката, за да предостави пластиката и необходимите документи в деня на посещение.
Клиентите на Банката, желаещи да ползват услуги на Банката, следва предварително да заявят това чрез обаждане на някой от следните телефони:
Детелина Куртева – Мениджър обслужване – 0884 114 719
Галина Тодорова – Мениджър продажби – 0887 704 322
При необходимост от кредитни продукти, е възможно предварителна консултация и подписване на необходимите документи на място.