Република България ● Община Смядово

Езици

Стратегия и план за обновяване на публичния сграден фонд на община Смядово до 2030 г.

понеделник, 28.09.2020 г.

Стратегия и план (2.72 MB, PDF) за обновяване на публичния сграден фонд на община Смядово до 2030 г.