Република България ● Община Смядово

Езици

Социален асистент и домашен помощник - грижа в семейна среда за независим и достоен живот за нуждаещите се в Община Смядово

Проектът е насочен към превенция на риска от създаване на зависимост от институционален тип грижи чрез осигуряване на качествена грижа в семейна среда на нуждаещите се от постоянно обгрижване хора с увреждания и самотноживеещи, и създаване на условия за социалното им включване и преодоляване на социалната изолация, както и осигуряване на условия за активен професионален живот за семейства, в които има деца с увреждания; подобряване качеството на услугите „социален асистент” и „домашен помощник” чрез повишаване на професионалните умения и мотивация на наетите лица. превенция на риска от създаване на зависимост от институционален тип грижи.

Повече информация за проекта можете да видите на интернет страницата на Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България.