Република България ● Община Смядово

Езици

С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ МАНДАТ 2020 г. – 2023 г.

петък, 07.02.2020 г.

С Т Р А Т Е Г И Я  (108.57 KB, DOCX) ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА  СОБСТВЕНОСТ Мандат 2020 г. – 2023 г.