Република България ● Община Смядово

Езици

Продължава предоставянето на топъл обяд в община Смядово до 31.12.2020 г.

вторник, 10.11.2020 г.
Категория: 

Продължава предоставянето на топъл обяд

в община Смядово до 31.12.2020 г.

проект “Целево подпомагане с топъл обяд в община Смядово”

ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА „ТОПЪЛ ОБЯД У ДОМА В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ – 2020 г.“ до 31.10.2020 г.

 

Считано от 01.05.2020 г. Община Смядово изпълнява договор по проект “Целево подпомагане с топъл обяд в община Смядово”, Целева програма “Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация - 2020 г. ”, чието изпълнение към момента е до 31.12.2020 г.

Инициативата е част от пакета мерки за подкрепа на уязвимите граждани в условията на разпространение на Covid-19 в страната.

По програмата се подкрепят 170 уязвими граждани от всичките 10 населени места на община Смядово, а именно: гр. Смядово, с. Александрово, с. Бял бряг, с. Веселиново, с. Желъд, с. Кълново, с. Ново Янково, с. Риш, с. Черни връх и с. Янково.  

Целевите групи по Целевата програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация-2020 г.“ са:

  •  хора с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната,  за времето, в което са поставени под задължителна карантина;
  • уязвими лица, в т.ч. и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение не са в състояние да си осигурят прехраната;
  • лица, кои поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности  от храна.

Средствата, необходими за реализацията на проекта са в размер на 82 331,00 лв. и са осигурени от националния  бюджет, чрез Агенцията за социално подпомагане, която e Управляващ орган на програмата.

Крайните бенефициенти получават напълно безплатно приготвена храна за обяд (супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт) всеки работен ден. Храната се приготвя и доставя до домовете на потребителите от Домашен социален патронаж в гр. Смядово.

Приготвянето на топлия обяд, пакетирането му и доставката до дома на потребителите се извършва при стриктно спазване на Заповед №РД-01-402/15.07.2020 г. на Министъра на здравеопазването и Заповед № 445/16.07.2020 г. на Кмета на община Смядово. С прилагане на най-високите стандарти и критерии за санитарно-хигиенна безопасност и противоепидемична защита.

 

Записвания и сигнали за граждани от целевите групи, можете да подавате на телефон на 05351/2033 от 08:00 до 17:00 ч. всеки работен ден,  на е- mail: Obshtina_smiadovo@abv.bg,  както и чрез кметовете и кметските намесници по населени места.

Подборът на лицата се извършва от Комисия назначена със Заповед на Кмета на Община Смядово. Одобрените лица ще бъдат уведомени на посочения от тях телефон за връзка.