Република България ● Община Смядово

Езици

ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ, ПРИ УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ