Република България ● Община Смядово

Езици

Постоянни комисии

Комисия по икономическо развитие, бюджет и финанси

Председател:  Ирина Иванова Денева
Секретар: Лиляна Станчева Кайрякова
Членове:

Мехмед Осман Мехмед

Женя Стоянова Тодорова

Тодор Иванов Атанасов

Ахмед Бехтев Османов

Мариана Маринова Антонова

Комисия по образование, култура и спорт

Председател:  Мариана Маринова Антонова
Секретар: Севджихан Сабриева Мехмедова
Членове:

Стоянка Иванова Кайкова

Александър Красенов Александров

Фатма Раим Хюсеин

Комисия по здравеопазване и социални дейности

Председател:  Фатма Раим Хюсеин
Секретар: Марийка Трифонова Илиева
Членове:

Ирина Иванова Денева

Севджихан Сабриева Мехмедова

Женя Стоянова Тодорова

Ахмед Бехтев Османов

Стоянка Иванова Кайкова

Комисия за извършване на проверки за установяване и предотвратяване на конфликт на интереси, законност и противообщиствени прояви

Председател:  Александър Красенов Александров
Секретар: Тодор Иванов Атанасов
Членове:

Лиляна Станчева Кайрякова

Мехмед Осман Мехмед

Марийка Трифонова Илиева

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО

Протокол № 1 от 18 януари 2016 г. (436.28 KB, PDF)

Протокол № 2 от 15 февруари 2016 г. (390.21 KB, PDF)

Протокол № 3 от 21 март 2016 г. (432.29 KB, PDF)

Протокол № 4 от 18 април 2016 г. (446.59 KB, PDF)

Протокол № 5 от 16 май 2016 г. (388.14 KB, PDF)

Протокол № 6 от 20 юни 2016 г. (393.28 KB, PDF)

Протокол № 7 от 18 юли 2016 г. (482.08 KB, PDF)

 

ПРОТОКОЛИ ОТ СЪВМЕСТНИ ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ

Протокол № 1 от 20.01.2016 г. (762.33 KB, PDF)

Протокол № 2 от 17.02.2016 г. (839.44 KB, PDF)

Протокол № 3 от 23.03.2016 г. (1.05 MB, PDF)

Протокол № 4 от 20.04.2016 г. (752.83 KB, PDF)

Протокол № 5 от 18.05.2016 г. (675.04 KB, PDF)

Протокол № 6 от 22.06.2016 г. (775.01 KB, PDF)

Протокол № 7 от 20.07.2016 г. (797.17 KB, PDF)

 

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО

Протокол № 1 от 04.11.2015 г. (1.12 MB, PDF)

Протокол № 2 от 26.11.2015 г. (1.02 MB, PDF)

Протокол № 3 от 17.12.2015 г. (1.23 MB, PDF)


Протокол № 1 от 28.01.2016 г. (1.11 MB, PDF)

Протокол № 2 от 25.02.2016 г. (974.36 KB, PDF)

Протокол № 3 от 31.03.2016 г. (617.63 KB, PDF)

Протокол № 4 от 28.04.2016 г. (1.04 MB, PDF)

Протокол № 5 от 26.05.2016 г. (878.11 KB, PDF)

Протокол № 6 от 30.06.2016 г. (1.05 MB, PDF)

Протокол № 7 от 28.07.2016 г. (918.09 KB, PDF)

Протокол № 8 от 14.09.2016 г. (1.33 MB, PDF)

Протокол № 9 от 27.10.2016 г. (1.46 MB, PDF)

Протокол № 10 от 10.11.2016 г. (707.47 KB, PDF)

Протокол № 11 от 24.11.2016 г. (878.63 KB, PDF)

Протокол № 12 от 22.12.2016 г. (1010.7 KB, PDF)