Република България ● Община Смядово

Езици

Постоянни комисии

Комисия по икономическо развитие, бюджет и финанси

Председател:  Ирина Иванова Денева
Секретар: Лиляна Станчева Кайрякова
Членове:

Мехмед Осман Мехмед

Женя Стоянова Тодорова

Тодор Иванов Атанасов

Ахмед Бехтев Османов

Мариана Маринова Антонова

Комисия по образование, култура и спорт

Председател:  Мариана Маринова Антонова
Секретар: Севджихан Сабриева Мехмедова
Членове:

Стоянка Иванова Кайкова

Александър Красенов Александров

Фатма Раим Хюсеин

Комисия по здравеопазване и социални дейности

Председател:  Фатма Раим Хюсеин
Секретар: Марийка Трифонова Илиева
Членове:

Ирина Иванова Денева

Севджихан Сабриева Мехмедова

Женя Стоянова Тодорова

Ахмед Бехтев Османов

Стоянка Иванова Кайкова

Комисия за извършване на проверки за установяване и предотвратяване на конфликт на интереси, законност и противообщиствени прояви

Председател:  Александър Красенов Александров
Секретар: Тодор Иванов Атанасов
Членове:

Лиляна Станчева Кайрякова

Мехмед Осман Мехмед

Марийка Трифонова Илиева

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО

Протокол № 1 от 18 януари 2016 г. (436.28 KB, PDF)

Протокол № 2 от 15 февруари 2016 г. (390.21 KB, PDF)

Протокол № 3 от 21 март 2016 г. (432.29 KB, PDF)

Протокол № 4 от 18 април 2016 г. (446.59 KB, PDF)

Протокол № 5 от 16 май 2016 г. (388.14 KB, PDF)

Протокол № 6 от 20 юни 2016 г. (393.28 KB, PDF)

Протокол № 7 от 18 юли 2016 г. (482.08 KB, PDF)

 

ПРОТОКОЛИ ОТ СЪВМЕСТНИ ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ

Протокол № 1 от 20.01.2016 г. (762.33 KB, PDF)

Протокол № 2 от 17.02.2016 г. (839.44 KB, PDF)

Протокол № 3 от 23.03.2016 г. (1.05 MB, PDF)

Протокол № 4 от 20.04.2016 г. (752.83 KB, PDF)

Протокол № 5 от 18.05.2016 г. (675.04 KB, PDF)

Протокол № 6 от 22.06.2016 г. (775.01 KB, PDF)

Протокол № 7 от 20.07.2016 г. (797.17 KB, PDF)

 

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО

Протокол № 1 от 04.11.2015 г. (1.12 MB, PDF)

Протокол № 2 от 26.11.2015 г. (1.02 MB, PDF)

Протокол № 3 от 17.12.2015 г. (1.23 MB, PDF)


Протокол № 1 от 28.01.2016 г. (1.11 MB, PDF)

Протокол № 2 от 25.02.2016 г. (974.36 KB, PDF)

Протокол № 3 от 31.03.2016 г. (617.63 KB, PDF)

Протокол № 4 от 28.04.2016 г. (1.04 MB, PDF)

Протокол № 5 от 26.05.2016 г. (878.11 KB, PDF)

Протокол № 6 от 30.06.2016 г. (1.05 MB, PDF)

Протокол № 7 от 28.07.2016 г. (918.09 KB, PDF)

Протокол № 8 от 14.09.2016 г. (1.33 MB, PDF)

Протокол № 9 от 27.10.2016 г. (1.46 MB, PDF)

Протокол № 10 от 10.11.2016 г. (707.47 KB, PDF)

Протокол № 11 от 24.11.2016 г. (878.63 KB, PDF)

Протокол № 12 от 22.12.2016 г. (1010.7 KB, PDF)


Декларации по чл.35, ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

Регистър (177.11 KB, PDF)

Име, презиме, фамилия
Месторабота
Длъжност
по чл. 35, ал. 1, т. 1
по чл. 35, ал. 1, т. 2
по чл. 35, ал. 1, т. 3
по чл. 35, ал. 1, т. 4
1
Иванка Николова
ОбА Смядово
Кмет на община
изтегли (55.11 KB, PDF)
пред ЦК
 
 
2
Иван Кюркчиев
ОбА Смядово
Заместник-кмет 
изтегли (54.55 KB, PDF)
пред ЦК
 
 
3
Стоян Милев
Кметство с. Риш
Кмет на кметство
изтегли (55.73 KB, PDF)
изтегли
 
 
4
Йорданка Михайлова
Кметство с. Черни връх
Кмет на кметство
изтегли (55.7 KB, PDF)
изтегли
 
 
5
Юлфет Бейти
Кметство с. Ново Янково
Кмет на кметство
изтегли (56.86 KB, PDF)
изтегли
 
 
6
Веселин Петков
Кметство с. Янково
Кмет на кметство
изтегли (55.78 KB, PDF)
изтегли
 
 
7
Борислав Борисов
Общински съвет Смядово
Председател на Общ. съвет
изтегли (67.71 KB, PDF)
пред ЦК
 
 
8
Стоянка Кайкова
ОбС Смядово
общински съветник
изтегли (66.24 KB, PDF)
не подава
 
 
9
Марийка Илиева
ОбС Смядово
общински съветник
изтегли (67.56 KB, PDF)
не подава
 
 
10
Александър Александров
ОбС Смядово
общински съветник
изтегли (66.38 KB, PDF)
не подава
 
 
11
Женя Тодорова
ОбС Смядово
общински съветник
изтегли (66.02 KB, PDF)
не подава
 
 
12
Лиляна Кайрякова
ОбС Смядово
общински съветник
изтегли (66.69 KB, PDF)
не подава
 
 
13
Ирина Денева
ОбС Смядово
общински съветник
изтегли (64.01 KB, PDF)
не подава
 
 
14
Мехмед Мехмед
ОбС Смядово
общински съветник
изтегли (66.84 KB, PDF)
не подава
 
 
15
Ахмед Османов
ОбС Смядово
общински съветник
изтегли (66.63 KB, PDF)
не подава
 
 
16
Фатма Хюсеин
ОбС Смядово
общински съветник
изтегли (65.4 KB, PDF)
не подава
 
 
17
Тодор Атанасов
ОбС Смядово
общински съветник
изтегли (67.04 KB, PDF)
не подава
 
 
18
Севджихан Мехмедова
ОбС Смядово
общински съветник
изтегли (67.07 KB, PDF)

 

не подава

 

 
 
19
Мариана Антонова
ОбС Смядово
общински съветник
изтегли (65.4 KB, PDF)
не подава
 
 
20
Росица Чифудова
Кметство с. Веселиново
Кмет на кметство
изтегли (25.29 KB, PDF)
изтегли