Република България ● Община Смядово

Езици

ПАЗЕТЕ ГОРАТА ОТ ПОЖАРИ, ТЯ Е НА ВСИЧКИ

вторник, 11.08.2020 г.
Категория: 

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми съграждани,

 

Горските пожари нанасят сериозни щети на околната среда. Статистика показва, че 99 % от горските пожари се причиняват от човешка небрежност. За да се опази зеленото богатство от пожари, трябва да се спазват правилата за пожарна безопасност.

Хвърлянето на неизгасени цигари може да предизвика неконтролируема огнена стихия, за това посетителите на горските територии и преминаващите с автомобили в или покрай горски участъци да не изхвърлят неизгасени цигари.

Забранено е паленето на огън в гората, освен на специално обозначените и устроени за това туристически места. Преди да се запали огън е необходимо да се осигури достатъчно вода за загасяването му при поява на вятър и при тръгване. Подготвят се тупалки – от гума или от зелени клони, с които се гаси в случай на възникване на пожар.

При наличие на вятър паленето на огън е опасно, тъй като пламъците се разпространяват с голяма скорост.

Забранено е паленето на суха растителност, клони и отпадъци в горските територии и в близост до тях.

Да не се изхвърлят стъклени бутилки – дефекти по тях могат да имат ефектът на лупа, което да доведе до запалване на сухи треви и растителни остатъци.

Всички моторни превозни средства, които навлизат в горите, трябва да са оборудвани с искрогасители.

Признаците за пожар в гората са дим, мирис на изгоряло и пламъци. При такава ситуация трябва бързо да се прецени обстановката – ориентация за мястото на възникване на пожара, посоката на придвижване на горенето и скоростта на разпространението. При опасност от бързо усложняване на обстановката търсете безопасен път за напускане – в посока, обратна на вятъра или покрай естествени и изкуствени водни басейни.

Ако имате информация за хора, пребиваващи в близост до огнището на запалване, своевременно подайте точно и ясно съобщение за пожар.

Ако запалването е в начална фаза с подръчни средства, като пръст, пясък и тупалки от зелени клони пожарът може да бъде предотвратен, без да се поема излишен риск.

В условия на пожар дрехите трябва да се пазят от запалване, особено ако са от изкуствена материя. Дихателните пътища задължително се предпазват чрез намокрени кърпи и др. тъкани.

След като се избегне опасността, по най-бързия начин да се подаде съобщение за забелязания пожар – на тел. 112.

Ако забележите горски пожар, незабавно подайте съобщение! Вашата съобразителност може да предотврати големи щети.

 

Нека пазим гората, тя е на всички!