Република България ● Община Смядово

Езици

П О К А Н А

понеделник, 04.11.2019 г.
Категория: 

На основание чл. 23, ал. 1, от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с решенията на общинската избирателна комисия на територията на община Смядово за обявяване на резултатите от Изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. и в предвидения 14-дневен срок със заповед № РД-15-122 от 31.10.2019 г. на областния управител на област Шумен се свиква първото заседание на новоизбрания Общински съвет – Смядово.

Заседанието е свикано от проф. СТЕФАН ЖЕЛЕВ – ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ШУМЕН на 06 ноември 2019 г. от 13:00 часа и ще се проведе в сградата на Възрожденски комплекс – Смядово  при следния

ДНЕВЕН РЕД

  1. Полагане на клетва по чл.32, ал.1 от ЗМСМА от новоизбраните общински съветници, кмет на община и кметове на кметства на територията на община Смядово и подписване на клетвен лист от всеки от тях.
  2. Избор на председател на Общински съвет – Смядово по реда на чл. 24, ал. 1 от ЗМСМА.