Република България ● Община Смядово

Езици

ОУП - окончателен проект

Прикачен файлРазмер
30/04/2020 г. - ОУП-ОП ФРАГМЕНТ ГРАД СМЯДОВО1.96 MB
30/04/2020 г. - ОУП4.41 MB
30/04/2020 г. - ОУП-ОП13.26 MB
30/04/2020 г. - ОУП-ОП Схема екологична диагноза9.88 MB
30/04/2020 г. - ОУП-ОП Схема екологична прогноза9.82 MB
30/04/2020 г. - ОУП-ОП Схема електроснабдяване9.73 MB
30/04/2020 г. - ОУП-ОП Схема развитие на основните функционални системи9.68 MB
30/04/2020 г. - ОУП-ОП Схема културно-историческо наследство11.7 MB
30/04/2020 г. - ОУП-ОП Схема водоснабдяване и канализация9.75 MB
30/04/2020 г. - ОУП-ОП Схема зелена система, отдих и туризъм9.71 MB
30/04/2020 г. - АПИ Задание 08-00-476 от 04.2018 г.109.11 KB
30/04/2020 г. - БЧДР Задание 08-00-28-6 от 03.01.18177.84 KB
30/04/2020 г. - ДЕО ОП ОУП6.47 MB
30/04/2020 г. - Задание ЕО ОУП Смядово1.19 MB
30/04/2020 г. - Нетехническо резюме ОП ОУП873.68 KB
30/04/2020 г. - НИНКН задание 0401-3586 от 27.03.18 г.186 KB
30/04/2020 г. - ОДЗ Задание-442404.01.2018 г.96.02 KB
30/04/2020 г. - Присъствен списък4.76 MB
30/04/2020 г. - Протокол обществено обсъждане12.12 MB
30/04/2020 г. - РЗИ Задание ЗК-58-98-1 от 04.01.18 г.174.29 KB
30/04/2020 г. - РИМ Задание ЕО 134 от 20.03.18_LI1.49 MB
30/04/2020 г. - РИОСВ Задание 1194 от м.03.20181.6 MB
30/04/2020 г. - Справка прод. конс. EO ОУП103.5 KB
30/04/2020 г. - Становище ДОСВ 1194 от 07.01.20193.5 MB
30/04/2020 г. - Схема консултации коригирана686.74 KB
30/04/2020 г. - Съобщение консултации Смядово90 KB
30/04/2020 г. - Уведомление коригирано412.86 KB
Схема Транспорт9.83 MB
31/08/2021 г. - ОУП13.3 MB
31/08/2021 г. - Нетехническо резюме ОП ОУП903.41 KB
31/08/2021 г. - Доклад за екологична оценка на ОП ОУП5.82 MB
27/10/2021 г. - Обяснителна записка 5.16 MB
27/10/2021 г. - Опорен план12.49 MB
22/12/2021 Общ устройствен план5.18 MB
22/12/2021 ОУП окончателен проект12.9 MB
22/12/2021 ОУП опорен план12.49 MB
22/12/2021 Доклад за екологична оценка на окончателен проект на общ устройствен план на Община Смядово5.9 MB
07/04/2022 Нетехническо резюме952.45 KB
07/04/2022 ОУП опорен план Смядово13 MB
07/04/2022 Доклад за екологична оценка на окончателен проект на общ устройствен план на Община Смядово5.9 MB
07/04/2022 Общ устройствен план - Обяснителна записка 5.18 MB
12/05/2022 Доклад за оценка на съвместимост на окончателен проект на общ устройствен план на община Смядово4.48 MB
12/05/2022 Нетехническо резюме959.88 KB
12/05/2022 Доклад за екологична оценка на окончателен проект на общ устройствен план на Община Смядово6.01 MB
15/06/2022 Становище по екологична оценка №ШУ-2-2/2022 г. на Общ устройствен план на Общ.Смядово7.32 MB