Република България ● Община Смядово

Езици

ОБЯВЛЕНИЕ по §8, ал.4 по изречение трето от ПР на ЗУТ № 73/13.09.2021г. - урегулирани поземлени имоти V-84, VII-82 и VIII-81 от квартал 6, с. Черни връх

понеделник, 13.09.2021 г.
Категория: