Република България ● Община Смядово

Езици

ОБЯВЛЕНИЕ

вторник, 05.07.2022 г.
Категория: 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

Във връзка с изпълнението на Дейност №3 "Предоставяне на комплекс от интегрирани услуги от мултидисциплинарни екипи в общините Смядово, Ветрино и Болярово“ по проект BGLD-3.002-0004 „Въвеждане на интегрирани мерки в подкрепа на уязвимите групи в общините Смядово, Ветрино и Болярово“, финансиран с Договор №Д03-11 от 11.04.2022г. по процедура BGLD-3.002 „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите“ на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“ финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021г., Община Смядово

 

ОБЯВЯВА

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА

ДЛЪЖНОСТИТЕ В МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИЯ ЕКИП КЪМ КОМПЛЕКС ЗА ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ

 

Брой свободни работни места:

  • Социален работник/ръководител КИУ – 1 бр., с код по НКПД: 26356003
  • Медицинска сестра – 1 бр., с код по НКПД: 22216001
  • Рехабилитатор – 1 бр., с код по НКПД: 22645001
  • Трудотерапевт – 1 бр., с код по НКПД: 53291008
  • Специалист „Общностен медиатор“ – 1 бр., с код по НКПД: 33433008
  • Психолог – 1 бр., с код по НКПД: 26346001
  • Кариерен консултант – 1 бр., с код по НКПД: 24236009
  • Шофьор лек автомобил до 9 места – 1 бр., с код по НКПД: 83222002

Място на работа: община Смядово, град Смядово, Комплекс за интегрирани услуги .... виж (PDF) (344.21 KB, PDF) повече.

Документи за кандидатстване:

Заявление (образец (DOC) (137 KB, DOC))

Автобиография (образец (DOCX) (77.77 KB, DOCX))

Декларация при кандидатстване (образец (DOCX) (134.39 KB, DOCX))

Уведомление за защита на лични данни (образец (DOCX) (134.38 KB, DOCX))