Република България ● Община Смядово

Езици

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

сряда, 21.01.2015 г.

Във връзка със стартирането на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, Министерство на регионалното развитие и благоустройството заедно с Министерство на финансите и Българската банка за развитие разработи проект на пакет от документи, включващи методически указания към общините и сдруженията на собствениците, както и необходимите образци за кандидатстване по програмата.

В "Полезна информация" можете да прочетете повече за програмата, както и да се запознаете с документите, свързани с нея.

Периодично ще бъдат публикувани съобщения и нова информация, касаещи собствениците в многофамилни сгради.

 

 

 

Към повече информация в "Полезна информация"