Република България ● Община Смядово

Езици

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В МНОГОФАМИЛНИТЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

четвъртък, 22.01.2015 г.

СЪОБЩЕНИЕ

            Общинска администрация град Смядово информира домоуправителите на многофамилни жилищни сгради, които отговарят на условията за кандидатстване по Национална програма за енергийна ефективност, че на 23.01.2015 г. /петък/ от 10:00 ч. в сградата на  Община Смядово, ще се проведе втора работна среща, за допълнително разясняване и запознаване с методическите указания, относно кандидатстването по националната програма за енергийна ефективност.

РЪКОВОДСТВОТО НА община Смядово