Република България ● Община Смядово

Езици

На вниманието на всички собственици, отглеждащи свине тип „заден двор“

четвъртък, 11.07.2019 г.
Категория: 

Започва преброяване на стопаните отглеждащи свине тип „заден двор“ във връзка с предприемане на мерки за превенция и контрол за недопускане разпространението на болестта „Африканска чума по свинете“ на територията на община Смядово.

Със Заповед № 406-1/11.07.2019 г. на Кмета на Община Смядово са определени лицата, които ще извършат преброяването.

В случай, че отсъствате трябва да подадете данни за притежаваните от Вас животни  в сградата на община Смядово, стая № 12, ет. 2.