Република България ● Община Смядово

Езици

Изменения и допълнения към Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2022 година

вторник, 05.07.2022 г.