Република България ● Община Смядово

Езици

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК Национален референдум

събота, 12.09.2015 г.
Категория: 

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 Г.

 (по чл.8,ал.2 и чл.4,ал.1 от ЗПУГДВМС във вр.с чл.42,ал.1 от Изборния кодекс)

 

Списък (260.79 KB, TXT)