Република България ● Община Смядово

Езици

Грижа в семейна среда за независим и достоен живот за нуждаещите се в Община Смядово, чрез предоставяне на услугите социален асистент и домашен помощник

Дейностите „социален асистент” /СА/ и „домашен помощник” /ДП/, включват предоставяне на социални услуги в семейна среда, които са насочени към: Повишаване социалната активност на хората с увреждания Консултации на потребителите Организация на свободното време Осъществяване на контакти Поддържане на хигиената в обитаваното жилище Пазаруване Приготвяне на храна Пране и други комунално-битови дейности.

Повече информация за проекта можете да видите на интернет страницата на Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България.