Република България ● Община Смядово

Езици

Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност по чл.63 от ЗЕЕ през 2021 г.