Република България ● Община Смядово

Езици

Днес 24.02.2015 г. в Областна администрация Шумен бяха подписани първите в областта четири договора за саниране на многофамилини жилищни сгради

вторник, 24.02.2015 г.

Днес в Областна администрация Шумен, областният управител г-жа Донка Иванова и кметът на община Смядово г-жа Иванка Петрова подписаха първите тристранните договори в област Шумен за целево финансиране на саниране на жилищни блокове в гр. Смядово. Сградите се намират в гр. Смядово, съответно на ул. "Ришки проход" № 23, ул. «Ришки проход» – 14, ул. «Цар Калоян » № 2, ул. «Цар Калоян » № 7. На събитието присъстваха представители на четирите сдружения, както и екипът от Община Смядово, който работи по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Рано тази сутрин в Общинска администрация Смядово беше подписан нов договор от Кмета на община Смядово г-жа Петрова с пето сдружение на собствениците от сграда, намираща се на ул. "Ришки проход" № 6.

От 15 многофамилни сгради, 7 отговарят на изискванията на програмата. 4 от тях имат сключени тристранни договори, 1 има сключен договор с Кмета на общината, 2 сгради очакват съгласието на по един от собствениците на апартаменти да предоставят декларации за достъп.