Република България ● Община Смядово

Езици

Център за обществена подкрепа

понеделник, 02.04.2018 г.
Категория: 

ПРОЕКТ

„С ГРИЖА ЗА ВАС, УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО“          

ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА   ОТ ФОНД „СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА“

                 ПО ДОГОВОР № РД 04-58 ОТ 30.03.2018 г.

 

О Б Я В А

 От 02.05.2018 г. в гр. Смядово стартира социалната услуга Център за обществена подкрепа за деца със специални образователни потребности по  проект „С ГРИЖА ЗА ВАС УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО“, финансиран от Фонд „Социална закрила“ с Договор РД 04-58/30.03.2018 г.

Срокът на изпълнение на проекта е до 31.12.2018 г.

Заявления за ползване на услугата се приемат  от 09.04. 2018 г.всеки работен ден от 8.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч.до 17.00 ч. в сградата на ЦОП, находящ се в сградата на Народно читалище „Братсво-1860“

Срокът за подаване на заявления за ползване на услугата е постоянен до приключване на проекта.

Уведомяваме Ви, че на 12.04. 2018 г. във връзка със стартирането на проекта в сградата на Община Смядово ще се проведе среща със родители на деца със специални образователни нотребности, инициирана от Кмета на Община Смядово г-жа Иванка Петрова

 

Брошура (2.19 MB, DOCX)

Обява (211.61 KB, DOCX)

Презентация (624.67 KB, DOCX)

Обучение (211.58 KB, DOCX)