Република България ● Община Смядово

Езици

Бюджет на Община Смядово за 2018 г.

вторник, 06.02.2018 г.

Бюджет на Община Смядово за 2018 г. (394.72 KB, ZIP)

Прогноза (791 KB, XLS)

 

Месечен отчет - Януари, 2018 г. (1.69 MB, ZIP)

Месечен отчет - Февруари, 2018 г. (1.74 MB, ZIP)

Месечен отчет - Март, 2018 г. (1.68 MB, ZIP)

Отчет І тримесечие 2018 г. (1.74 MB, ZIP)

Месечен отчет - Април, 2018 г. (1.22 MB, RAR)

Месечен отчет - май, 2018 г. (1.69 MB, ZIP)

Месечен отчет - юни, 2018 г. (1.7 MB, ZIP)

Отчет ІІ тримесечие 2018 г. (1.75 MB, ZIP)

Месечен отчет - юли, 2018 г. (1.7 MB, ZIP)

Месечен отчет - август, 2018 г. (1.7 MB, ZIP)

Месечен отчет - септември, 2018 г. (1.7 MB, ZIP)

Отчет ІІІ тримесечие 2018 г. (1.72 MB, ZIP)

Месечен отчет - октомври, 2018 г. (1.7 MB, ZIP)

 

26.02.2018 г.

Покана за публично обсъждане

На основание чл. 82, ал. 2 и чл. 83, ал. 1, т. 5 от Закона за публичните финанси Кметът на община Смядово кани всички граждани, организации, фирми и сдружения на ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на проекта на бюджетната прогноза за местните дейности на община Смядово за периода 2019 - 2021 година.

Обсъждането ще се състои в гр.Смядово на 08.03.2018г. от 10.00 часа в заседателната зала.

 

28.02.2018 г.

Разпределение по формула средства на детски градини

Заповед (86.5 KB, DOC) 

Разпределение (13.17 KB, XLSX)