Република България ● Община Смядово

Предстоящи търгове

13.01.2015 г.
Обявен е публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост, представляващи: 1. Сграда за търговия № 1 с АОС № 854/01.04.2008 година, представляваща магазин на 1 (един) етаж в урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІ – ООД, кв. 62б, 2. Сграда за търговия №2 с АОС № 855/01.04.2008 година, представляващ магазин на 1 (един) етаж в урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІ – ООД, кв. 62б Търгът ще се проведе на 30.01.2015 година /петък/ от 11.00 часа в сградата на Община Смядово, гр.Смядово, пл.”Княз БорисІ” №2.
Subscribe to Предстоящи търгове