Република България ● Община Смядово

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

24.02.2015 г.
Днес в Областна администрация Шумен бяха подписани първите четири тристранни договора за саниране на многофамилни жилищни сгради. И четирите договора са за саниране на сгради в гр. Смядово.
18.02.2015 г.
Днес бяха подписани договорите между Община Смядово и представителите на сформираните четири нови Сдружения по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Предстои договорите да бъдат подписани и от областния управител. Община Смядово е сред първите общини не само в област Шумен, но и в страната, които следвайки Методическите указания на Министерството на регионалното развитие, успяха да подготвят, спомогнат и съдействат на желаещите собственици на апартаменти да направят всички необходими документи за кандидатстване по Националната програма за енергийна ефективност.
22.01.2015 г.
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В МНОГОФАМИЛНИТЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ Важно съобщение за домоуправителите на многофамилните жилищни сгради
21.01.2015 г.
Във връзка със стартирането на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, Министерство на регионалното развитие и благоустройството заедно с Министерство на финансите и Българската банка за развитие разработи проект на пакет от документи, включващи методически указания към общините и сдруженията на собствениците, както и необходимите образци за кандидатстване по програмата.
Subscribe to Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради