Република България ● Община Смядово

Сградата на община Смядово
Църквата "Св. Архангел Михаил" и етнографския музей в гр. Смядово
Източно-балканска свиня 
Червен божур (Paeonia peregrina)
Водопад „Голям скок" край с. Веселиново
Скални комплекси на юг от с. Веселиново
Музеен комплекс гр. Смядово
Маскарадна група “Черните кукери”
НЧ "Братство 1860" гр. Смядово
НЧ "Братство 1860" гр. Смядово
Клуб на пенсионера, гр. Смядово 
НЧ "Съзнание 1927" с. Веселиново
НЧ "Братство 1860" гр. Смядово
Водопад „Голям скок" с. Веселиново

Общо територията на общината е 364,6 км2. Община Смядово се намира в област Шумен и е разположена в полите на северните склонове на Източна Стара планина. На север граничи с Община Шумен, на североизток с Община Провадия /Варненска област/, на юг с Общините Руен и Сунгурларе /област Бургас/, на запад с Община Върбица и на северозапад с Община Велики Преслав. През общината преминава изключително важния път за Ришки проход, който свързва област Силистра с област Шумен и област Бургас. Общината е в така наречените изостанали селски райони.
По данни от преброяване 2011 на НСИ общината има население по настоящ адрес 6 698 души. В гр.Смядово живеят 3 846 души, а по селата 2 852.

Община Смядово е член на Националното сдружение на Общините в Република България.

Община Смядово има златна значка от Националния конвент на експертите за град с висок престиж за културното и историческо развитие.

Акценти

понеделник, 15.12.2014 г.

         Днес 15 декември 2014 г. беше открит, превърналият се в традиция Коледен базар.

         Коледният базар се намира във фойаето на 1 етаж в сградата на Общинска администрация Смядово.

понеделник, 15.12.2014 г.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Настъпват едни от най-светлите и красиви празници – Коледа и Нова година...

събота, 13.12.2014 г.

С настоящото съобщение и на основание чл. 101 б, ал. 3 от ЗОП, Ви съобщавам, че на 13.12.2014 г. Община Смядово публикува в портала на обществените поръчки и на интернет страницата си публична покана за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изграждане на закрита Ритуална зала за жителите на с. Риш, община Смядово".

вторник, 09.12.2014 г.

В секция "Общинска администрация - Бюджет" е публикувано Одитно становище за заверка без резерви с обръщане на внимание на Годишния финансов отчет на Община Смядово за 2013 г.