Република България ● Община Смядово

Сградата на община Смядово
Църквата "Св. Архангел Михаил" и етнографския музей в гр. Смядово
Източно-балканска свиня 
Червен божур (Paeonia peregrina)
Водопад „Голям скок" край с. Веселиново
Скални комплекси на юг от с. Веселиново
НЧ "Братство 1860" гр. Смядово
Водопад „Голям скок" с. Веселиново
Музеен комплекс гр. Смядово
Маскарадна група “Черните кукери”
НЧ "Братство 1860" гр. Смядово
НЧ "Братство 1860" гр. Смядово
Клуб на пенсионера, гр. Смядово 
НЧ "Съзнание 1927" с. Веселиново

Общо територията на общината е 364,6 км2. Община Смядово се намира в област Шумен и е разположена в полите на северните склонове на Източна Стара планина. На север граничи с Община Шумен, на североизток с Община Провадия /Варненска област/, на юг с Общините Руен и Сунгурларе /област Бургас/, на запад с Община Върбица и на северозапад с Община Велики Преслав. През общината преминава изключително важния път за Ришки проход, който свързва област Силистра с област Шумен и област Бургас. Общината е в така наречените изостанали селски райони.
По данни от преброяване 2011 на НСИ общината има население по настоящ адрес 6 698 души. В гр.Смядово живеят 3 846 души, а по селата 2 852.

Община Смядово е член на Националното сдружение на Общините в Република България.

Община Смядово има златна значка от Националния конвент на експертите за град с висок престиж за културното и историческо развитие.

Акценти

четвъртък, 21.05.2015 г.

В навечерието на светлия празник 24 май - Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост Кметът на община Смядово г-жа Иванка Петрова поздрави всички бивши и настоящи учители и читалищни дейци с празн

сряда, 13.05.2015 г.

Във връзка с реализирането на Проект „Рехабилитация на част от общинска пътна мрежа – Община Смядово“ ще се извърши рехабилитация на съществуващ общински път SHU3132/ІІ-73, Радко Димитриево  – Смядово/-Кълново – ІІІ-73

сряда, 29.04.2015 г.

УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ,

вторник, 28.04.2015 г.

Стартира Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 с процедура за директно предоставяне на безвъзм